אַלע קאַטעגאָריעס
פריש טאַנדזשערין

היים> פּראָדוקטן > פריש פרוץ > פריש טאַנדזשערין

פריש טאַנדזשערין