אַלע קאַטעגאָריעס
פריש קיווי

היים> פּראָדוקטן > פריש פרוץ > פריש קיווי

פריש קיווי